Онлайн видео сабактары Чач тарач кесиби

Өндүрүштүк окутуунун устаты: Жакыбалиева Лира

Мугалимдин онлайн сабактары

Окуучулардын үй тапшырмасы

 

Өндүрүштүк окутуунун устаты: Тоялиева Наризат

Мугалимдин онлайн сабактары

Окуучулардын үй тапшырмасы

 

Өндүрүштүк окутуунун устаты: Алмазбекова Алина

Мугалимдин онлайн сабактары

Окуучулардын үй тапшырмасы

 

Өндүрүштүк окутуунун устаты: Айгерим 

Мугалимдин онлайн сабактары

Окуучулардын үй тапшырмасы

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабактын темасы:Гафри менен чачты чаташтыруу

 

Сабактын темасы:Чачты кантип боё керек

 

Сабактын темасы:Прическа канадка