Назаралиева Нуржамал Калыбековнанын онлайн өтүлгөн сабактары

Сабактын темасы:Канатуулардын этинен даярдалган тамактар

 

Сабактын темасы:Пирог