Осмонова Назира Базарбаевнанын онлайн өтүлгөн сабактары

Сабактын темасы: Өнүрдү иштетүү
Максаты:Өңүрдү иштетүү жана бүктөмөлөрдү тепчил даярдоо

 

Сабактын темасы:Ичтен кийилүүчү көйнөктү 1- ченемге даярдоо
Максаты:Окуучуларга көйнөктүн1- ченем жасалышын көрсөтүү

 

Сабактын темасы:Көйнөктүн жеңин иштетүү
Максаты: Көйнөктүн жеңин иштетүү жана колтук оюгуна отургузуу

 

Сабактын темасы:Кемсени жыйыл менен даярдоо
Максаты: