Жаманкулова  Назира Усенкулованын онлайн өтүлгөн сабактары

Тигүүчү Сабактын темасы: Бычуунун эрежелери

Сабактын темасы: Бычуунун эрежелери

Максаты:Кездеменин  эриш аркак жибине, сүрөтүнө, түгүнө жараша үлгүнү туур жайгаштыруу.

Жумуштун ырааттуулугу: өлчөмдөрдү алуу, үлгүнү туура жайгаштвруу, чийүү

Өндүрүштүк окуутунун устаты: Жаманкулова  Назира Усенкулова

 

Тигүүчү Сабактын темасы:Үй шартында тигүү иштери үчүн жумуш оордун уюштуру.

Сабактын темасы: Үй шартында тигүү иштери үчүн жумуш оордун уюштуру.

Эмгек коопсуздуктарын сактоо.

Керектелүүчү каражаттар.

Өндүрүштүк окуутунун устаты: Жаманкулова  Назира Усенкулова

 

 

Тигүүчү Сабактын темасы:Түз юбканы иштетүү 1 сабак .

Сабактын темасы:

Эмгек коопсуздуктарын сактоо.

Керектелүүчү каражаттар.

Өндүрүштүк окуутунун устаты: Жаманкулова  Назира Усенкулова

 

Тигүүчү Сабактын темасы:Түз юбканы иштетүү 2 сабак

Максаты: