Жакыбалиева Лира онлайн өтүлгөн сабактары

Сабактын темасы:Гафри менен чачты чаташтыруу

 

Сабактын темасы:Прическа канадка