Айталиева Гулзат Алтынбековна

Сабактын темасы:Банан кошулган тортту даярдоо технологиясы

 

Сабактын темасы:Самсы жасоо технологиясы

 

Сабактын темасы:Бал тортун даярдоо