ЭЛЕКТРОНДУК КИТЕПКАНА

Китептин аталышы

Автору

Шилтемеси

1

Электр жана газ ширетүү иштеринин технологиясы

Туралиев И.Т

https://disk.yandex.ru/i/xQxEt8Fb0LMEDA

2

Тигүү өндүрүшүндөгү жабдуулар

Жанызакова М .Э

https://disk.yandex.ru/i/dGVy_j2uxfihRw

3

Кулинария

Чолпонбаева Ж.У

https://disk.yandex.ru/i/KO6N4rUH8mj5pg

4

Күнөскананын

Рустам Абдыков

https://disk.yandex.ru/i/0MLsU9aKccqNIw

5

Жашылчаларды күнөсканада
өстүрүү технологиясы

К. Э. Эргешова C. К. Тажаматова

https://yadi.sk/i/WACbCfUbh8jTTw

6

«А1», «А», «В1», «В», «В жана С», «С1», «С» категорияларындагы
автомототранспорт айдоочусун даярдоо жана
«С», «Д1» «Д», «ВЕ», «С1Е», «СЕ», «Д1Е», «ДЕ» категорияларына
кайра даярдоочу окуу программасынын

Токтакунов Д. С.

https://yadi.sk/i/aKKuNVxlugZzDw

7

АГРОТОКОЙ
ЧАРБАЧЫЛЫГЫ

Яковлева Н. В.

https://yadi.sk/i/BFDkBJU6qEF2_g

8

УНДАН ЖАСАЛГАН
КОНДИТЕР
АЗЫКТАРЫНЫН
ТЕХНОЛОГИЯСЫ

М. К. Жумагулова

https://yadi.sk/i/96Yt5hPF4CjeOg

9

ТИГҮҮ ЖАНА ТЕКСТИЛЬ
ӨНӨР ЖАЙЛАРЫ БОЮНЧА
ТЕРМИНДЕРДИН
ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА СӨЗДҮГҮ

Жолдошбек Алымкулов, Сабыргүл Алымкулова

https://yadi.sk/i/oTacu2JzT6LqYQ

10

Этти кайра иштетүү

Кожобеков К

https://yadi.sk/i/lIHd7K_4TxxZ8Q

11

АЗЫК-ТҮЛҮКТҮ КАЙРА
ИШТЕТҮҮ ЖАНА САКТОО

Амандыкова А., Кошалиева Д.

https://yadi.sk/i/0xfDtmWSWEjGFw

12

КИЙИМ ТИГҮҮНҮН
НЕГИЗДЕРИ, УЛУТТУК
КИЙИМ ТИГҮҮ

Жаныбекова А. Т.
Акунова К. Дж.

https://yadi.sk/i/QFR6chcI8AjJjA

13

Сүттү кайра иштетүү

Аксупова А

https://yadi.sk/i/IQPXZNe6OvVLIQ

14

КУЛИНАРИЯ

Чолпонбаева Ж. У.

https://yadi.sk/i/Gp0OQjWMydP90A

15

УНДАН ЖАСАЛГАН
КОНДИТЕР
АЗЫКТАРЫНЫН
ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Джумагулова М. К.

https://yadi.sk/i/hduNJAmYFdDllQ

16

ШИРЕТҮҮНҮН
ТЕХНОЛОГИЯСЫ

 

https://yadi.sk/i/b_hfcevGDAQAdA

17

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

 

https://yadi.sk/i/ETxjGWZXQQZkuQ

18

Тамактануу
тармагындагы уюштуруу
жана тейлөө

Э. М. Усупова.

https://yadi.sk/i/DosZd-upGwFxcA

19

ЭЛЕКТРИКТИН ЗАМАНБАП
МААЛЫМДАМАСЫ
1-бөлүм

 

https://yadi.sk/i/FZtcl1a9-WLb7g

20

ЭЛЕКТРИКТИН ЗАМАНБАП
МААЛЫМДАМАСЫ
2-бөлүм

 

https://yadi.sk/i/Q8piVETBGvV8bQ

21

1-бөлүм

ЧАЧТАРАЧТЫН ЖУМУШЧУ ОРДУНУН УЮШТУРУЛУШУ
ЖАНА ЖАБДЫЛЫШЫ

Баширова‌ ‌М.‌ ‌И.‌ 

https://drive.google.com/file/d/10G3D8IYiM3njgA5NXHWdw1NsK7SgX-zx/view?usp=sharing

22

2-бөлүм

ЧАЧТАРАЧТЫН ЖУМУШЧУ ОРДУНУН УЮШТУРУЛУШУ
ЖАНА ЖАБДЫЛЫШЫ

Баширова‌ ‌М.‌ ‌И.‌ 

https://drive.google.com/drive/folders/1KAl5EafEUn2FjKCX5wWmcMgQkT1hF2sR

 

 

 

 

 
1 Л.Шейман Русская литература https://www.kitep.edu.gov.kg/ru/view/684
2 Русская литература https://www.kitep.edu.gov.kg/ru/view/540
3 Юсупова Инглиш 10-11 кл https://www.kitep.edu.gov.kg/ru/view/251
4 Осмонов История Кыргызстана 10 кл https://www.kitep.edu.gov.kg/ru/view/756
5 Осмонов Дүйнө тарыхы 11 кл https://el-kitep.kg/book/1156
6 Кыргызтан тарыхы Байыркы доор 10 класс https://bilim.akipress.org/lib/book:204/kyrgyzstandyn-taryhy-10-klass-0-zh-osmonov-a-s-myrzakmatova/
7 Осмонов Кыргызстан тарыхы https://sng1lib.org/book/2970244/df8ca8?id=2970244&secret=df8ca8
8 Элебесва,Осмоноа Дүйнө.тарыхы 10 кл https://www.kitep.edu.gov.kg/kg/view/529
9 Кыргыз-тил 11 кл https://www.kitep.edu.gov.kg/ru/view/765
10 Омуралиев Кыргыз тил 10 класс https://www.twirpx.com/file/3039166/
11 Эгембердиев Кыргыз-тил https://www.kitep.edu.gov.kg/ru/view/546
12 Кундузбекова Русский язык 2006 https://www.kitep.edu.gov.kg/kg/view/527
13 Артыкбаев Кыргыз-адабият https://www.kitep.edu.gov.kg/kg/view/538