Онлайн видео сабактар Тикмечи кесиби

Өндүрүштүк окуутунун устаты: Жаманкулова  Назира Усенкулова

Мугалимдин онлайн сабактары

Окуучулардын үй тапшырмасы

 

Өндүрүштүк окуутунун устаты: Осмонова Назира Базарбаевна

Мугалимдин онлайн сабактары

Окуучулардын үй тапшырмасы