ЛИЦЕЙ ЖӨНҮНДӨ

Билим берүү уюмунун так аныкталган жана кабыл алынган миссиясы, анын негизинде иштелип чыккан жана бекитилген, кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келген стратегиялык жана учурдагы пландарынын болуусу. Билим берүү уюмунун миссиясынын негизинде иштелип чыккан жана кабыл алынган билим берүү максаттарынын жана окутуунун күтүлүүчү натыйжаларынын болуусу;

Талас шаарындагы №90 Кесиптик лицейинин  миссиясы 2017-жылы 29-августта  өткөрүлгөн педагогикалык кеңештин отурумунда талкууланып,  кабыл алынган. Ал  2017-жылы 30-сентябрь  №52 буйруктун 1 пункту менен бекитилген.

Лицейдин Миссиясы:     Биздин  кесиптик лицей эмгек рыногунун талаптарына дал келген,  кесиптик билим алуу менен мамлекеттик стандарттарына жооп берген, сапаттуу жумушчу кадрларды  даярдоону камсыз кылуу.

Миссия окуу жайдын негизги кесиптик билим берүү программасында көрсөтүлгөн талаптарына, кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келет.

№90 КЛнин негизги максаты болуп:

Билим берүү жана окутуу сапатын жакшыртуу, ошондой эле эмгек рыногунун суроо-талаптарына  дал келген кесипкөй жумушчу кадрларды бүтүрүүнү көбөйтүү.


Талас областынын Талас шаарындагы №90 кесиптик лицейи 1982-жылы кесиптик орто окуу жайы болуп түзүлгөн. 2002 жылдан баштап кесиптик техникалык окуу жайы болуп эсептелген. 2009- жылдан баштап Талас шаарындагы №90 кесиптик лицейи юридикалык жактын уруксаты менен окуу өндүрүштүк  илим берүү жана элге пайда келтирүүдөгү Уставы, АПТО тарабынан берилген күбөлүгүнүн негизинде окутулат.

№ 90 кесиптик лицейиндеги  кесиптер

Кесиптердин аталышы

Окуу мөөнөтү

Окутуунун формасы

Иш чөйрөсү

1

Электр жана газ менен ширетүүчү

10 ай

Бюджет

Курулуш жана кызмат көрсөтүү

3ай

Контракт

2

Тикмечи

10 ай

Бюджет

Жеңил өнөр жайы

3ай

Контракт

3

Ашпозчу

10 ай

Бюджет

Тамак аш өнөр жайы

3ай

Контракт

4

Чач тарач

10 ай

Бюджет

Туризм жана кызмат көрсөтүү

3ай

Контракт

5

Тигүүчү

10 ай

Бюджет

Жеңил өнөр жай

3ай

Контракт

7

Слесарь-сантехник

3ай

Контракт

Курулуш жана кызмат көрсөтүү

8

Гипсокартончу

3ай

Контракт

Курулуш жана кызмат көрсөтүү

9

Электрмонтер

3ай

Контракт

Энергетика  өнөр жайы

10

Жеке компьютердин оператору

3ай

Контракт

Маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар

11

Web-дизайнер

3ай

Контракт

Маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар

12

Жылуулук өткөрбөөчү  шыбак жумуштарын жөндөмдүүлүк менен аткаруу (фасад жана полдор үчүн)

2,5 ай

Контракт

Курулуш жана кызмат көрсөтүү