БИЗДИН КЕСИПТЕР

Чач тарач

«Чач-Тарач»-кесибине талаптар көбүрөөк болууда. Заманбап учурунда адамдардын маданий-эстетикалык көрктүүлүгүн чыгарып, сулуулукка көрк берген- «Чач тарач» кесиби болуп эсептелет. «Чач тарач» кесибин №90-кесиптик лицейинен кыска мөөнөттө окутуу курсунан билим алууга мүмкүнчүлүк бар. Бюджеттин негизинде (9-11-кл.базасында)-10 ай.

Электр жана газ менен ширетүүчү

«Электр жана газ мененширетүүчү» кесипсиз элестетүү өтө кыйын. Окуучулардын ширетүү өндүрүүнүн теориялык негизин өндүрүүтүк окуу жана практика менен айкалыштырып үйрөнүүсү квалификациялуу ширеткич болуусуна шарт түзөт. Акыркы жылдарда эмгек рыногунда жогорку квалификациялуу ширетүүчүлөр көп талап кылынууда. Бюджеттин негизинде (9-кл. 11 кл. базасында ) 10 ай Эң жакшы аяктаган окуучуларга 4 разряд ,калганына 3 разряд берилет о.э. «Электр жана газ менен ширетүүчү»кесиби боюнча №90-кесиптик лицейинде кыска мөөнөттөгү окуучу 3 айлык курстары

Тикмечи

Тикмечи кесиби өнөр жайынын негизги милдеттери элди жакшы кооз саркеч,сапаттуу кийим менен камсыз кылуу. Учурда тигүүчүлөр, бычмачылар жаңы акыркы технологиядагы иштерди жүргүзүүдө. Бюджеттин негизинде (11кл.базасында )10 ай. «Тикмечи»кесиби №90-кесиптик лицейинде кыска мөөнөттөгү акы төлөп окуу курстары бар.

Ашпозчу

«Ашпозчу» кесиби Ашпозчу- кесиби ар бир адамга керектүү кесип. Баардык тамактарды жасап щйрёнщщгё заманбап технологиялар менен камсыздалган. Бул кесипти бүтүргөндөн кийин чет өлкөлөргө да иштесе болот. Окуу мөөнөтү 10 ай