БАШКЫ БЕТ
Билим берүү уюмунун так аныкталган жана кабыл алынган миссиясы, анын негизинде иштелип чыккан жана бекитилген, кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келген стратегиялык жана учурдагы пландарынын болуусу. Билим берүү уюмунун миссиясынын негизинде иштелип чыккан жана кабыл алынган билим берүү максаттарынын жана окутуунун күтүлүүчү натыйжаларынын болуусу;

Талас шаарындагы №90 Кесиптик лицейинин  миссиясы 2017-жылы 29-августта  өткөрүлгөн педагогикалык кеңештин отурумунда талкууланып,  кабыл алынган. Ал  2017-жылы 30-сентябрь  №52 буйруктун 1 пункту менен бекитилген.

Лицейдин Миссиясы:     Биздин  кесиптик лицей эмгек рыногунун талаптарына дал келген,  кесиптик билим алуу менен мамлекеттик стандарттарына жооп берген, сапаттуу жумушчу кадрларды  даярдоону камсыз кылуу.

Миссия окуу жайдын негизги кесиптик билим берүү программасында көрсөтүлгөн талаптарына, кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келет.

№90 КЛнин негизги максаты болуп:

Билим берүү жана окутуу сапатын жакшыртуу, ошондой эле эмгек рыногунун суроо-талаптарына  дал келген кесипкөй жумушчу кадрларды бүтүрүүнү көбөйтүү.


Талас областынын Талас шаарындагы №90 кесиптик лицейи 1982-жылы кесиптик орто окуу жайы болуп түзүлгөн. 2002 жылдан баштап кесиптик техникалык окуу жайы болуп эсептелген. 2009- жылдан баштап Талас шаарындагы №90 кесиптик лицейи юридикалык жактын уруксаты менен окуу өндүрүштүк  илим берүү жана элге пайда келтирүүдөгү Уставы, АПТО тарабынан берилген күбөлүгүнүн негизинде окутулат.

БИЗДИН КЕСИПТЕР:

«Чач-Тарач»-кесиби

«Чач-Тарач»-кесибине талаптар көбүрөөк болууда.
Заманбап учурунда адамдардын маданий-эстетикалык көрктүүлүгүн чыгарып, сулуулукка көрк берген- «Чач тарач» кесиби болуп эсептелет.
«Чач тарач» кесибин №90-кесиптик лицейинен кыска мөөнөттө окутуу курсунан билим алууга мүмкүнчүлүк бар.
Бюджеттин негизинде (9-11-кл.базасында)-10 ай.

«Тикмечи» кесиби

«Тикмечи» кесиби өнөр жайынын негизги милдеттери элди жакшы кооз саркеч,сапаттуу кийим менен камсыз кылуу. Учурда тигүүчүлөр, бычмачылар жаңы акыркы технологиядагы иштерди жүргүзүүдө.
Бюджеттин негизинде (11кл.базасында )10 ай.
«Тикмечи»кесиби №90-кесиптик лицейинде кыска мөөнөттөгү акы төлөп окуу курстары бар.

 

«Электр жана газ менен ширетүүчү»

«Электр жана газ мененширетүүчү» кесипсиз элестетүү өтө кыйын. Окуучулардын ширетүү өндүрүүнүн теориялык негизин өндүрүүтүк окуу жана практика менен айкалыштырып үйрөнүүсү квалификациялуу ширеткич болуусуна шарт түзөт. Акыркы жылдарда эмгек рыногунда жогорку квалификациялуу ширетүүчүлөр көп талап кылынууда. Бюджеттин негизинде (9-кл. 11 кл. базасында ) 10 ай
Эң жакшы аяктаган окуучуларга 4 разряд , калганына 3 разряд берилет о.э.
«Электр жана газ менен ширетүүчү»кесиби боюнча №90-кесиптик лицейинде кыска мөөнөттөгү окуучу  3 айлык

«Ашпозчу» кесиби

Ашпозчу- кесиби ар бир адамга керектүү кесип.
Баардык тамактарды жасап үйрөнүүгө заманбап технологиялар менен камсыздалган. Бул кесипти бүтүргөндөн кийин чет өлкөлөргө да иштесе болот.

Окуу мөөнөтү 10 ай